จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด

1. เครือข่ายแบบบัส (Bus topology) เป็นรูปแบบเครือข่ายที่มีโครงสร้างซับซ้อน

2.  สถานีเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อสารหลายสายเพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูล

3. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring topology) เป็นรูปแบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อแต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกัน

4. มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายและโพรโทคอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ GPRS, CDMA, AMPS และ Bluetooth ซึ่งส่วนมากจะทำงานร่วมกันในการสื่อสารในระบบเครือข่าย

5. ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เป็นโพลโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับ ผู้ส่งในเครือข่าย และจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเกจส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ต

6. ไวไฟ (Wi-Fi) ใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11

7. โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อให้ข้อมูลสามารถส่งผ่านสายเคเบิลได้

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s