จงพิจารณาคำถามต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1. การสื่อสารใดใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ก. คำพูด                   ข. โทรเลข                    ค. โทรศัพท์                 ง. อินเทอร์เน็ต

2. ข้อความใดเป็นประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ก. ความถูกต้องของข้อมูล                             ข. ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล

ค. ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล                 ง. ถูกทุกข้อ

3. สิ่งใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล

ก. ผู้ส่ง/ผู้รับ                                                    ข. ข้อมูล/ข่าวสาร

ค. เทคโนโลยีการสื่อสาร                                ง. สื่อกลางในการส่งข้อมูล

4. การรับ-ส่งข้อมูลใช้ลักษณะการสื่อสารแบบใด

ก. การสื่อสารทางเดียว                                   ข. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

ค. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา                     ง. ถูกทุกข้อ

5. สายนำสัญญาณชนิดใดที่ใช้สัญญาณไฟฟ้าในการส่ง

ก. สายยูทีพี                 ข. สายเอสทีพี                ค. สายโคแอกซ์                ง. สายไฟเบอร์ออพติก

6. สื่อกลางใดใช้ในการสื่อสารแบบไร้สาย

ก. อินฟราเรด               ข. ไมโครเวฟ                 ค. คลื่นวิทยุ                        ง. ถูกทุกข้อ

7. เครือข่ายใดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนบุคคล

ก. MAN                       ข. LAN                          ค. PAN                              ง. WAN

8. P2P Network มีลักษณะอย่างไร

ก. มีระบบควบคุมปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างดี

ข. เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถให้บริการได้อย่างเดียว

ค. เป็นระบบเครือข่ายที่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาค่อนข้างสูง

ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและรับบริการได้ในขณะดียวกัน

9. เครือข่ายรูปแบบใดที่มีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อสื่อสาร แม้ว่าจะมีเส้นทางการเชื่อมต่อคู่ใดคู่หนึ่งขาดจากกัน

ก. เครือข่ายแบบวงแหวน                               ข. เครือข่ายแบบดาว

ค. เครือข่ายแบบบัส                                         ง. เครือข่ายแบบเมช

10. อุปกรณ์การสื่อสารชนิดใดทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกันเพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง

ก. Hub                           ข. WAP                          ค. Router                          ง. Switch

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s